Odrodzona Polska (w okresie między I i II W.Ś.) pozostawała w konflikcie z Niemcami i ZSRR, a sojusznikami Polski (w okresie międzywojennym) były: Litwa, Łotwa, Czechosłowacja i Rumunia. Podaj wniosek, który nasuwa się z wcześniejszego zdania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:19:24+01:00
Odrodzona Polska(w okresie między 1 i 2 wojną światową), pozostawała w konflikcie z Niemcami i ZSRR, a sojusznikami Polski(w okresie międzywojennym) były Łotwa i Rumunia a także Francja. Z dwoma państwami Rumunią i Francją łączył nas sojusz wojskowy zawarty w 1921 roku. Zaś z Litwą mieliśmy spór terytorialny tak jak i z Czechosłowacją.Podsumowując to w okresie dwudziestolecia międzywojennego spośród sześciu sąsiadów jedynie z Łotwą i Rumunią łączyły Polskę przyjazne stosunki.