Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na polski :

At school,my favourite lesson's music.Music's at half past two on Friday.My favourite instrument is the Guitar.Science is good too.Science is at eleven o'clock on Tuesday and Friday. it's at half past two on Monday and nine o 'clock on Thursday. Wednesday isn't a good day -no music ana no Science. my favourite day's Friday-the lessons are good , and then it's Saturday and Sunday!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:05:51+01:00
At school,my favourite lesson's music.Music's at half past two on Friday.My favourite instrument is the Guitar.Science is good too.Science is at eleven o'clock on Tuesday and Friday. it's at half past two on Monday and nine o 'clock on Thursday. Wednesday isn't a good day -no music ana no Science. my favourite day's Friday-the lessons are good , and then it's Saturday and Sunday!

W szkole moją ulubioną lekcją jest muzyka. Muzyka zaczyna się o wpół do drugiej w piątki. Moim ulubionym instrumentem jest gitara. Nauki ścisłe również są fajne. Odbywają się o 11 we wtorki i piątki. To jest o 14:30 w poniedziałki i o 9:00 w czwartki. Środa nie jest dobrym dniem, nie ma muzyki ani nauk ścisłych. Moim ulubionym dniem jest piątek - lekcje są fajne, a po nim jest sobota i niedziela :)
2010-01-03T14:07:17+01:00
W szkole, moim ulubioną lekcją jest muzyka. Muzyka jest o 2.15 w piątek. Moim ulubionym instrumentem jest gitara. Nauki ścisłe są także dobre. One zaczynają się o 11.00 we Wtorek i w Piatek. To jest o 2.15 w Poniedziałek i 9.00 w Czwartek. środa nie jest dobrym dniem - żadnej muzyki i nauk ścisłych. Moim ulubionym dniem jest Piątek - lekcje so ok i potem jest Sobota I Niedziela.
2010-01-03T16:17:50+01:00
W szkole, moim ulubionym przedmiotem jest Muzyka. Muzyka jest o 1.30 w piątek. Moim ulubionym instrumentem jest gitara. Przyroda jest też dobra. Przyroda jest o 11.00 w wtorek i piątek.
O 1.30 w poniedziałek i 9.00 w czwartek. środa nie jest dobrym dniem,nie ma muzyki i przyrody. Mój ulubionym dniem jest piatek, lekcje sa fajne, potem to sobota i niedziela!