Między nami 3 (język polski - gim - część 1)

ćw. 11 str. 113

11. Czego trzeba senatowi i wszystkim doradcom, gdy sąd swój wypowiadają? Napisz pracę, w której zawrzesz odpowiedź na to pytanie. W swojej argumentacji odwołaj się do myśli zawartych w źródłach 1., 2. i 3.
Praca może być połowę strony A4 (albo najlepiej trochę dłuższa).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T15:07:35+01:00
Czyli rozprawka...
I akapit - Uważam,iż ludzie sprawujący władzę powinni być rozważni i uczciwi. Osoby, które potrafią podejmować trafne, przemyślane decyzje to idealni kandydaci na władcę.
II akapit - Znamy wielu ludzi, którzy swoimi dokonaniami, ukazali nam, jakimi sposobami powinno sprawować się władzę. Moim pierwszym argumentem może być czas panowania Bolesława Krzywoustego. Jest to świetny przykład osoby, sprawującej władzę rozważnie, bezstronnie i uczciwie.
III akapit - Uważam, iż człowiek pełniący odpowiedzialną funkcję musi mieć określone cechy. Są to między innymi błyskotliwość, inteligencja, zaradność oraz odporność na stres. Niestety mało jest takich osób. Jednak człowiek posiadający te cechy odznacza się dobrze podjętymi decyzjami.
IV akapit - Ważne jest również odpowiednie podejście do władzy. Patriota, na pierwszym miejscu postawi naród. Przyświecać mu będą dobro państwa zamieszkiwanego przez rodaków oraz chęć ratowania kraju z kłopotów. Osoba o władczym charakterze uzna, iż wszystko należy się tylko jej. Najważniejszą sprawą będzie dobro jednostki oraz pieniądze.
V akapit - Dlatego też zgadzam się z tezą, iż ludzie sprawujący władzę powinni być rozważni i uczciwi, by przemyślanymi decyzjami pomagać innym. Bez tego rządy byłyby niekonsekwentne, oparte na układach, łapówkach oraz przekrętach.
zapomniałam amen napisać xD
30 4 30