Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:09:42+01:00
Nie jestem pewna czy to jest
dobrze

e*f/2
5*8/2
40/2=20 prosze nie zgłaszaj spam
2010-01-03T14:15:13+01:00
Klomb ma kształt rombu o przekątnych 8m i 5m.Oblicz jego obwód z dokładnością do 10 cm

romb składa się z 4 tr prostokątnych o przyprostokątnych a = 4cm, b =2,5cm i przeciwprostokątnej c=? która jest jednocześnie bokiem rombu

z twierdzenia pitagorasa
c=√a²+b²
c=√16+6,25=√24,25≈4,925cm

Obw=4*4,925=19,7≈20cm

Obwód tego rombu wynosi ok 20cm