Zaznacz opis, który przedstawia definicję tkanki.
a) tkanka to połączenie komórek o tym samym pochodzeniu, ale innej budowie, komórki te spełniają różne funkcje.
b)tkanka to przypadkowe połączenie komórek w celu pełnienia różnych funkcji.
c)tkanka to połączenie komórek o różnym pochodzeniu, ale jednakowej budowie, komórki te pełnią określone czynności.
d)tkanka to połączenie komórek o tym samym pochodzeniu, jednakowej budowie, ale komórki te pełnią różne funkcje.

pilne.!!!

2

Odpowiedzi

2010-01-03T14:17:29+01:00
Tkanka - zespół komórek o podobnej budowie, różnym pochodzeniu i pełniących te same określone czynności w organizmie. Są materiałem budulcowym organów lub narządów.

Poprawna odpowiedz to "C"