Proszę o zrobienie wszystkich zadań...

1)Wyjaśnij pojęcia : ekosystem,biotop,produkcja ekosystemu,produkcja pierwotna i wtórna,obieg materii, przepływ energii.

2)NA CZYM POLEGA produktywność ekosystemu.

3)Z jakich elementów zbudowane są następujące ekosystemy:

*Szef u wybrzeży północno zachodniej Afryki
*łąki nad Wisłą
*ogrodu botanicznego w Myślęcinku
*Jeziora- Borówno
*Boru Sosnowego
*Lasu Łęgowego

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T14:24:02+01:00
2.Produktywność ekosystemu -jest to ilość substancji jaka produkowana jest w jednostce czasu lub intensywności magazynowania energii w związkach organicznych.

1.Ekosystem - jedno z podstawowych pojęć w ekologii

Na ekosystem składają się dwa składniki:

biocenoza -
biotop -
Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery

Biotop (ekotop) - środowisko fizyczne, w którym żyją organizmy o tych samych lub bardzo zbliżonych wymaganiach życiowych. Pierwotnie dotyczący tylko abiotycznych elementów siedliska.

produkcja ekosystemu-intensywność magazynowania energii w związkach organicznych

Produkcja pierwotna – to ilość materii wytworzonej przez producentów, tzw. produkcja roślin zielonych rozumiana jako szybkość gromadzenia energii promieniowania słonecznego w materii organicznej, z której zbudowane jest ciało tych roślin.

Produkcja wtórna to w ekologii pewien obszar piramidy troficznej mówiący o materii wytworzonej przez konsumentów - czyli np. produkcji pochodzącej od zwierząt. Produkcja wtórna określa szybkość kumulowania się energii w organizmach cudzożywnych i jest wyrażana w gramach lub dżulach na jednostkę czasu i powierzchni.

Obieg materii w ekosystemie to ruch pierwiastków (azot, fosfor, tlenu, węgiel i inne) i związków nieorganicznych (woda) , koniecznych do życia, od środowiska do organizmów i z powrotem do środowiska. Podstawowym poziomem troficznym w obiegu materii są rośliny zielone (producenci). Wytworzona przez nie materia organiczna jest następnie wbudowana w tkanki zwierząt (konsumentów) i powraca do obiegu w ekosystemie po rozłożeniu przez reducentów na rozpuszczalne w wodzie sole mineralne

Przepływ energii, jednokierunkowy proces w układzie otwartym, umożliwiający funkcjonowanie każdego naturalnego ekosystemu.
2010-01-03T19:29:35+01:00
1/
Ekosystem- układ ekologiczny złożony z biocenozy i jego nieożywionego, fizycznego środowiska- biotopu, które wzajemnie na siebie oddziałują

Biotop-nieożywiona część ekosystemu. Każdy biotop ma odmienne warunki klimatyczne, inaczej ukształtowany teren, inne położenie i różne źródła związków organicznych i nieorganicznych

Produkcja ekosystemu- intensywność magazynowania energii w związkach organicznych

Produkcja pierwotna- produkcja roślin zielonych, szybkość gromadzenia energii promieniowania słonecznego w materii organicznej, z których zbudowane jest ciało tych roślin

Produkcja wtórna- produkcja zwierząt, szybkość kumulowania energii w organizmach cudzożywnych

Obieg materii w ekosystemie- to ruch pierwiastków (azot, fosfor, tlenu, węgiel i inne) i związków nieorganicznych (woda) , koniecznych do życia, od środowiska do organizmów i z powrotem do środowiska. Podstawowym poziomem troficznym w obiegu materii są rośliny zielone (producenci). Wytworzona przez nie materia organiczna jest następnie wbudowana w tkanki zwierząt (konsumentów) i powraca do obiegu w ekosystemie po rozłożeniu przez reducentów na rozpuszczalne w wodzie sole mineralne.

Energia wprowadzana jest do ekosystemu przez rośliny, które pobierają energię słoneczną i w nich jest jej najwięcej. Gdy rośliny są zjadane przez roślinożerców to energia przechodzi na zwierzęta ale ulega traceniu np. przez utrzymywanie ciepła ciała i procesy życiowe organizmu. Jeśli roślinożerca zostanie zjedzony przez mięsożerce to przekaże energie ale już mniejszą niż sam pobrał z roślin. Na każdym kolejnym szczeblu energia ulega wytraceniu. Dlatego mówimy o przepływie energii.

2/
Produktywność ekosystemów zależy od wielu czynników i w każdym regionie Ziemi kształtuje się inaczej. Jej miarą jest produkcja pierwotna, która dla różnych ekosystemów waha się najczęściej w granicach 500-2000 g/m2/rok.
Tylko wysoko produktywne ekosystemy, np. plantacje trzciny cukrowej i wiecznie zielone lasy tropikalne, płytkie jeziora, niektóre estuaria i rafy koralowe, w których energia słoneczna jest wykorzystywana przez cały rok, mogą osiągnąć 2000 g/m2/rok, a nawet 5000 g/m2/rok. Wartości te, jak dotąd, zostały przekroczone jedynie w warunkach hodowli laboratoryjnych glonów i wyniosły 6000 g/m2/rok.

3/
1. wydaje mi się, że to bd owadów
2. woda, kwiaty,trawa, owady
3. rośliny, owady
4. woda, glony, zwierzęta wodne, rośliny wodne
5. drzewa, grzyby, zwierzęta,destruenci
6. drzewa, grzyby, zwierzęta, destruenci

wydaje mi się że dobrze to 3 ale pewna nie jestem a tamte wyżej to na pewno bo ja z tego spr miałam a z zeszytu się uczyłam więc powinno być ok ;)