Wyjaśnij pojecia
~~ organizaja pozarządowa
~~osobowość prawna
~~fundacja
~~zwiazek zawodowy
~~samorzad zawodowy
~~spór zbiorowy
~układ zbiorowy
~~strajk
partia polityczna
pluralizm polityczny
system polityczny
system jednopartyjny
system dwupartyjny
system wielopartyjny
program polityczny
gruupa interesu
zgromadzenie
kultura polityczna
konflikt polityczny
suwerennosc narodu
państwo prawa
decentralizacja
wybory
elektorat
ordynacja wyborcza
kampania wyborcza
czynne prawo wyborcze
bierne prawo wyborcze
powszechność wyborów
równość wyborów
bezpośredniość wyborów
tajność głosowania
proporcjonalny system wyborczy
wiekszościowy system wyborczy
klauzula zaporowa(próg wyborczy)
cenzus
koalicja
opozycja parlamentarna
opozycja pozaparlamentarna
kadencja
mandat wolny
mandat imperatywny
immunitet materialny
Prezydium Sejmu (Senatu)
Konwet Seniorów
klub
koło
komisja stała
komisja nadzwyczajna
komisja śledcza
parlamentarny tryb pracy
posiedzenie plenarne
prawo inicjatywy ustawodawczej
nowelizaja ustawy
kworum
głosowanie
aklamacja
zwykła większość głosów
bezwzględna wiekszość głosów
ustawa
uchwała
interpelacja
zapytanie poselskie
obstrukcja parlamentarna
stan wojny
prerogatywa
kontrasygnata
rozporzadzenie
zarzadzenie
postawnowienie
stan wojenny
satan wyjatkowy
desygnacja
akredytacja
prawo łaski
ratyfikacja
weto ustawodawcze
orędzie
odpowiedialnosc konstytucyjna
expose
absolutorium
odpowiedzialność polityczna
wotum nieufności
konstruktywne wotum nieufności
rząd większościowy
rząd mniejszościowy
administracja zespolona
administracja niezespolona
sprawiedliwość
kontrola instancyjna
niezawiłość
immunited sędziowski
domniemanie niewinności
skarga konstytucyjna

1

Odpowiedzi

2010-01-03T15:06:35+01:00
Pluralizm polityczny polega na tym ze w państwie istnieje wiele partii. są one niezalezne od władz państwowych i od siebie wzajemnie. Mogą samodzielnie tworzyc strukture organizacyjna i programy. maja tożsamość ideowa, ktora wyraza sie w ich programach. moga tez ze soba rywalizawac o poparcie wyborcow dzieki ktoremu niektore z nich beda rzadzic panstwem a inne tworzyc opozycje parlamentarna albo pozaparlamentarna.
Zasada suwerennosci narodu polega na tym ze wladza pochodi od narodu wykonywana jest poprzez swoich przedstawicieli narodu wybieranych w wyborach
elektorat jest to ogol wyborcow ktorzy obdarzaja zaufaniem kandydatow roznych partii
kadencja to okres rzadow
Zgromadzenie narodowe sklada sie z sejmu i senatu. zwoluje je marszalek sejmu w nastepujacych sytuacjach:
-uczwalenia konstytucji
- przyjecia przysiegi od nowo wybranego prezydenta
- postanowienia prezydenta przed trybunalem stanu za nieprzestrzeganie konstytucji
- uznanie trwakej niezdolnosci prezydenta do sprawowania urzedu
1 5 1