Jaka odległość na mapie/planie?
Skala 1:800 000
Odległość w terenie 20km
20 km to 20 000m, czyli 800 000cm
skala 1:800 000 oznacza, że 1 cm na mapie to 800 000 cm w terenie,czyli
2 000 000cm w terenie
to 2 000 000cm:800 000=20cm:8=2.5cm na mapie

Droga ma długość 45km.Oblicz , jaką długość ma droga na tej skali:
A)1:10 000 B)1:300 000 C)1:500 000 D)1 000 000

1

Odpowiedzi

2010-01-04T23:11:28+01:00
A) 45 000/10 000= 4,5 m
b) 45 000/300 000=45/300=0,15m
c) 45 000/500 000=45/500=0,09m