Jaka odległość na mapie/planie?
Skala 1:800 000
Odległość w terenie 20km
20 km to 20 000m, czyli 800 000cm
skala 1:800 000 oznacza, że 1 cm na mapie to 800 000 cm w terenie,czyli
2 000 000cm w terenie
to 2 000 000cm:800 000=20cm:8=2.5cm na mapie

Mapa jest sporządzona w skali 1:50 000. Oblicz, jaką długość ma odcinek na tej mapie, jeśli odpowiadający mu odcinek w terenie ma długość
a)1km b)2,5km c)34km d)125km

1

Odpowiedzi

2010-01-05T22:28:19+01:00
1km = 2cm
2,5km = 5cm
34km = 68cm
125km = 250cm