Jaka odległość na mapie/planie?
Skala 1:800 000
Odległość w terenie 20km
20 km to 20 000m, czyli 800 000cm
skala 1:800 000 oznacza, że 1 cm na mapie to 800 000 cm w terenie,czyli
2 000 000cm w terenie
to 2 000 000cm:800 000=20cm:8=2.5cm na mapie

Mapa jest sporządzona w skali 1:50 000. Oblicz, jaką długość ma odcinek na tej mapie, jeśli odpowiadający mu odcinek w terenie ma długość
a)1km b)2,5km c)34km d)125km

2

Odpowiedzi

2010-01-03T14:19:16+01:00
1:50000 to 1 cm na mapie = 500 m w rzeczywistości

a) 1000m:500m= 2cm na mapie
b)2500m : 500m = 5 cm na mapie
c) 34000m:500m= 68 cm na mapie
d) 125000m:500m = 250 cm na mapie
2010-01-03T15:20:29+01:00
A) 1 km= 100000cm w terenie
500000cm: 10000cm= 5 cm
b)2,5 km= 25000cm w terenie
50000: 25000= 2cm