Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-04T14:21:31+01:00
Czym jest muzyka?
Spotykamy ją codziennie przy różnych okazjach i w różnych sytuacjach życiowych.
Muzyka jest różna, tak jak różni są ludzie i ich potrzeby, przeżycia, jak różne były cywilizacje, jak różne są kultury. Jest przy tym uniwersalna, bo potrafi przemówić do wszystkich. Muzyka nie jest zwykle zróżnicowana, czasami bardzo odległa historycznie i geograficznie,a mimo to zawsze natrafi na życzliwego lub wręcz zachwyconego słuchacza.
Kiedy, gdzie i w jaki sposób narodziła się muzyka?
Prawdy o powstaniu muzyki nikt nie zna.Wiadomo tylko , że sztuka ta istnieje już od wielu tysięcy lat i gdzieś kiedyś musiała mieć swoje początki. Owo gdzieś kiedyś spędzało sen z oczu wielu uczonym i muzykom zwłaszcza od XIX wieku. Zaczęli zatem snuć różne przypuszczenia, a nawet budować naukowe hipotezy.
Hipotezy te czyli domysły poparte wiedzą naukową, obserwacją przyrody i zjawisk społecznych oraz logicznym wywodem ukazywały różne, czasami odległe od siebie źródła muzyki.
Niektóre hipotezy mówiły, że muzyka wywodzi się ze śpiewu ptaków naśladowanego potem przez ludzi. Inne, że z naśladownictwa głosów zwierząt podczas polowań lub z dźwięków wydawanych przez człowieka. Była też hipoteza mówiąca o tzw. prakrzyku, który człowiek wydawał w stanach pobudzenia emocjonalnego. Stąd płynie wniosek, że istnieje wiele różnych praźródeł muzyki, równoważnych i wspólnie uzupełniających się. A zatem żadna hipoteza , wskazująca tylko na jedno źródło jako rodzica muzyki , nie może być w pełni prawdziwa.