Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:43:24+01:00
Izotopy - są to odmiany tego samego pierwiastka o takiej samej liczbie atomowej Z a różnej liczbie masowej A. Atomy tego samego pierwiastka zawierają taką samą liczbę protonów ale różne liczby neutronów.

np wodór składa sie z 3 izotopów którymi są Prot Deuter i Tryt.
Izotopy danego pierwiastka różnią się nieznacznie właściwościami fiz. natomiast właściwości chem. są praktycznie takie same.
W przyrodzie istnieje 272 izotopy trwałe i około 2000 izotopów promieniotwórczych czyli nietrwałych.

izotopy trwałe- to takie atomy których jądra nie ulegają samorzutnym przemianom w inne

izotopy promieniotwórcze- to takie atomy , które ulegają samorzutnym przemianom w inne
wyróżniamy też izotopy naturalne oraz sztuczne.
izotopy naturalne to takie które występują w przyrodzie
izotopy sztuczne to takie które otrzymał człowiek na drodze przemian promieniotwórczych .

a zastosowanie izotopów to :
-czujniki dymu
- w medycynie izotopów promieniotwórczych używa się do diagnozowania wielu chorób
do leczenia nowotworów używa się naświetlanie promieniowaniem wysyłanym przez izotop cezu kobaltu i radu.

pozdrawiam i liczę na naj. :)
16 4 16