Jaka skala?
odległość na mapie/planie 3 cm
Odległość w terenie 300km
3 cm na mapie to 300km w terenie,
czyli 1 cm na mapie to 100km w rzeczywistości
100km to 100 000m ,czyli 10 000 000 cm ,zatem
1cm na mapie ma wiec skale 1:10 000 000


Odległość między dwoma miejscowościami na mapie wykonanej w skali 1: 600 000 wynosi 12cm.Jaka jest odległość miedzy tymi samymi miejscowosciami na mapie wykonanej w skali 1 :500 000

1

Odpowiedzi

2010-01-03T14:34:24+01:00
600 000 * 12cm = 7200000cm

7200000cm / 500000 = 14.4cm

Odp. Na mapie wykonanej w skali 1:500 000 odległość ta wynosi 14.4cm
1 5 1