Odpowiedzi

  • abc9
  • Początkujący
2010-01-03T14:40:42+01:00
Humanizm-pogląd ,który stawia człowieka w centrum wszystkich idei z jego wszystkimi problemami moralnymi, społecznymi, politycznymi. Doceniano indywidualne potrzeby człowieka i wagę ludzkiego umysłu. Epoka- renesans.
sarmatyzm-określa się jako całość elementów tworzących kulturę szlachty ziemiańskiej w Rzeczypospolitej.Epoka-barok.
stoicyzm-to pogląd filozoficzny, którego twórcą był Zenon z Kition. Dla stoików najważniejsza w życiu była cnota. Zalecali zachowanie wewnętrznej równowagi i nieemocjonowanie się.Epoka-antyk
kontrreformacja-kontr do reformacji w renesansie. Kościół w wyniku kontrreformacji docierał do wiernych przez kulturę, cenzurę.Epoka-barok
1 5 1
2010-01-03T14:41:29+01:00
Humanizm- ruch umysłowy zmierzający do odrodzenia mysli antycznej, światopogląd renesansu stawiający w centrum zainteresowania człowieka, jego potrzeby, mysli, działania. Epoka Renesans.
Stoicyzm- postwa filozoficzna stworzona przez Zenon z Kition, nakazująca zachowanie umiaru i dystansu, za najważniejszą cnotę uważano mądrośc..Epoka Antyl
kontreformacja- wielki ruch religijno-społeczny, podjęty przez Kościół katolicki po soborze trydenckim, mający na celu zreformowanie Kościoła, walkę z reformacją i odzyskanie utraconych pozycji.Epoka Barok
Sarmatyzm- siedemnastowieczna kultura szlachecka, obejmująca obyczaj, światopogląd i rodowód, który przypisywali sobie sarmaci polscy. Otóż uważali się za spadkobierców (potomków) starożytnego rodu Sarmatów, który miał niegdyś przybyć nad Wisłę i się tu osiedlić. Epoka Barok