Odpowiedz na pytanie:
1. Dlaczego chrześcijaństwo szerzyło się tak szybko?
2.Jaki miał w tym udział św. Paweł?
3.Dlaczego Rzymianie,tolerancyjni wobec wierzeń podbitych ludów , prześladowali wyznawców chrześcijan?

Dam naj !!
prosze! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T15:00:19+01:00
1 była to stosunkowo dobra religia, obiecywała za godne sprawowanie życie po śmierci w niebie, wyznawcy traktowali się równo, byli jedną rodziną. Nie martwili się o jutro, bo za cnotliwe i ubogie życie mogli być po śmierci wzieci do raju
2 św. paweł głosił Słowo Boże i odbywał liczne podróże aby to robić
3 oskarżali ich o podpalenie Rzymu
2 3 2