OBLICZENIA W LICZBIE π (pi)!!! W ZAŁACZNIKU JEST OBRAZEK Z KOŁEM...

zad: Na miejscu dawnego skrzyżowania postawiono wybudować rondo, którego wymiary (w metrach) podane są na rysunku. Oblicz, na jakiej powierzchni trzeba wylać asfalt (obszar zacieniowany na rysunku w załączniku!). W swoich obliczeniach za π (pi) podstaw 22/7 (dwadzieścia dwa siódme).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T17:11:53+01:00
(Najpierw obliczmy pole całego koła:)

P koła = π × r²

d=28
r=14

P = 22/7 × 14²
P = 22/7 × 196

(Cyfrę 7 skracamy z 196 i otrzymujemy :)

P = 22 × 28 = 616 m

616 m to pole całego koła (ronda).

Teraz trzeba obliczyć pole małego koła (trawnika na rondzie)i odjąć od pola całego koła. W ten sposób otrzymamy pole wylewki asfaltu.

Więc:

28m-14=14 (Od średnicy całego koła odejmujemy kawałki średnicy przechodzące przez asfalt 7 i 7 czyli 14)

14m to średnica małego koła (trawnika)
7m to jego promień.

Więc teraz obliczamy pole małego koła :

P koła = π × r²

P= 22/7 × 7²
p= 22/7 × 49

Skracamy 49 i 7 przez 7 i otrzymujemy :

P=154m

154m to pole małego koła (trawnika na rondzie)

Teraz odejmujemy pole małego koła od pola dużego kołą czyli :

616m-154m=462m

odpowiedź : Asfalt trzeba wylać na powierzchni 462m.