Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:49:57+01:00
Zajęcia mnichów:
- modlitwa,
- praca fizyczna,
- praca umysłowa
(rolnictwo, hodowla zwierząt, ryb, ogrodnictwo, pszczelarstwo, rzemiosło, medycyna)
(nauka – zdobywanie wiedzy, nauka – edukacja, kopiowanie – przepisywanie ksiąg)

Ora et labora (łac. módl się i pracuj) – dewiza św. Benedykta z Nursji, który w 529 założył zakon benedyktynów, najstarszy katolicki zakon mniszy.

Jest to motto i dewiza przewodnia całej reguły zakonu benedyktynów.

Formuła módl się i pracuj jest streszczeniem postawy zakonnika wobec Boga i świata. Mnisi ślubują stałość, posłuszeństwo i ubóstwo.
37 3 37