Odpowiedzi

2010-01-03T14:52:36+01:00
Pytania :

Pytania tworzy się tak:
Have you got .... < -- przez dodanie do have got osoby <you, they, we>
np. Have you got a piano?
Has she got... < -- tworzy się przez dodanie do has got osoby <he, she, it>
Zdania przeczące:

Przy dodaniu not
np.
She hasn't <has+not>
I haven't <have + not>

Odpowiedzi

Yes, I have
No, I haven't

Yes, he has
No, he hasn't

Pozdrawiam :))
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T15:12:05+01:00

"HAVE" używasz, kiedy chcesz powiedzieć, że coś masz.
W zależności od osoby używasz, czasownik ten ma dwie formy:

I, You, They, We - HAVE
He, She, It - HAS
(Czyli, tylko w 3ciej liczbie poj. zmienia swoją formę)

Zdania oznajmujące:
I have got two sisters and one brother.
She has got a dog.

Pytania tworzysz przez szyk przestawiony tzn:
Have you got a pet?
Have they got a car?
Has she got a pen?
Has he got a pensilcase?

Zdania przeczące:
I haven't got a pet.
They haven't got a car.
She hasn't got a pen.
He hasn't got a pensilcase.

Krótkie odpowiedzi (tak, nie):
No, I haven't
Yes, I have
No, she hasn't
Yes, she has.

+ można używać skróconej formy tego czasownika, tzn:
I've got
You've got

He's got
She's got
It's got

We've got
They've got
You've got

w zdaniu wygląda to tak:
He's got a car
They've got a blue pencil's.


5 2 5
2010-01-03T15:44:43+01:00
Ok to najpierw zdanie oznajmujące (czyli z kropką XD)
Have to znaczy "mieć"
i gdy chcesz cos powiedzieć że masz coś to piszesz I have got.... np.
I have got a dog. - ja mam psa
A gdy chcesz powiedzieć że czegoś nie masz to mówisz:
I have not got ..... lub forma skrócona haven't got
np. I haven't got a dog - ja nie mam psa
Ale pamiętaj w trzeciej osobie liczby pojedynczej jest has got
czyli ona on ono

she he it - has got !!!!!!!!!!!!!!
np. She has got a pencil. - ona ma ołówek
She has not got/hasn't got a pencil - Ona nie ma ołówka
Pytania tworzymy za pomocą inwersji (czyli has lub have na początek)
np. Have you got a dog??
Czy ty masz psa??
I wtedy odpowiadamy
Yes, I have got a dog. - tak ja mam psa
lub I've got a dog to to samo tylko mniej się pisze haha
No, I haven't got a dog - Ja nie mam psa tu już trzeba całą

ale znowu musisz pamiętać że w trzeciej osobie liczby poj czyli she he it - ona on ono jest has got
czyli np.
Has she got a dog??
Czy ona ma psa??
No, she hasn't got a dog.
Nie ona nie ma psa
Yes, she has got a dog - tak ona ma psa

Mam nadzieje że pomogłam

3 2 3