Odpowiedzi

2009-09-18T09:54:12+02:00
Krzywica-Występuje u dzieci najczęściej pomiędzy 2 miesiącem a 3 rokiem życia dziecka.Związana jest z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforowej spowodowana najczęściej niedoborem witaminy D3.Powoduje zmiany w układzie kostnym i zaburzeniami rozwojowymi.

Profilaktyka; Przy właściwej opiece pediatrycznej choroba jest bardzo rzadka.Ważne jest na podawaniu doustnie witaminy D3.

Osteoporoza-Stan choroby charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej,osłabieniem struktury kości oraz zwiększoną podatność na złamania.

Profilaktyka;Polega na uzupełnianiu niedoborów żywieniowych wapnia i witaminy D oraz białka.

Różnice;Krzywica występuje u dzieci.
Osteoporoza-występuje najczęściej u kobiet oraz w zaawansowanym wieku.