Zad 1 .
a) Przedstaw każdą z podanych liczb w postaci potęgi
o podstawie 2 lub 3
8 32 27 1 128 243

b) Przedstaw każdą z poniższych liczb w postaci potęgi o
wykładniku 3 lub 4
16 64 216 81 0 625

zad 2
Oblicz:

a) ½ x [(-1)⁸ + (-1)⁸]
b)(-3¹/₃)³ x 0,3⁴- (-½)³ x (1 ¹/₃)²
c) (1 ¹/₃)³x (-3 ¾)²: 3-(¹/³)²
d) (-0,3)² : 0,1 - 0,2³ x ( 2 ½)²
e) (-0,1)⁴ x 20³+ (1½)³ : (- 0,3)²

x- mnożenie ;]

bardzo jestem wdzięczna za rozwiązanie ;]

1

Odpowiedzi

2009-09-17T16:09:02+02:00
Zad 1 .
a) Przedstaw każdą z podanych liczb w postaci potęgi
o podstawie 2 lub 3
8=2³
32 =(√32)²
27 =3³
1 =1²=1³
128 =(√128)²
243 =√(243)²

b) Przedstaw każdą z poniższych liczb w postaci potęgi o
wykładniku 3 lub 4
16=2⁴
64 =4³
216 =6³
81 =3⁴
0 =0⁴=0³
625=5⁴

zad 2
Oblicz:

a) ½ x [(-1)⁸ + (-1)⁸]=1
b)(-3¹/₃)³ x 0,3⁴- (-½)³ x (1 ¹/₃)²=- 2 7/9
c) (1 ¹/₃)³x (-3 ¾)²: 3-(¹/³)²=2 2/3
d) (-0,3)² : 0,1 - 0,2³ x ( 2 ½)²=1
e) (-0,1)⁴ x 20³+ (1½)³ : (- 0,3)²=45,5