Odpowiedzi

2010-01-03T14:58:12+01:00
1. 400 cm² * 6 (bo tyle jest ścian w sześcianie) = 2400 cm²

2. a = 15m
b = 10m
c = 14 dm= 1,4 m

V - objętość = ?
V=15m*10m*1,4m = 210 m³

Proszę :)
7 2 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:58:28+01:00
Sześcian ma 4 kwadratowe ściany
400cm²:4=100cm²=pole 1 ściany
sześcian ma 6 jednakowych ścian kwadratowych, czyli pole jego =6 razy 100cm²=600cm²
zad.2
15m=a,,,10m=b,,,14dm=1,4m=c
v=abc=15×10×1,4=210m³ i tyle = objętośc basenu
11 5 11
2010-01-03T15:01:48+01:00
Ole powierzchni bocznej sześcianu wynosi 400 cm kwadratowych. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.

Zad.1
Pb = 400 cm^2
a - bok szescianu
Pc = ?

1. Obliczam bok a szescianu
Pb = 400cm^2
Pb = 4*a^2
4*a^2 = 400 cm^2
a^2 = 400 :4
a^2 = 100
a = 10 cm
2. Obliczam Pc
Pc = 6*a^2
Pc = 6*10^2
Pc = 6*100
Pc = 600 cm^2

zad.2
Ogrodowy basen ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 15 m , 10 m , 14 dm . Oblicz objętość tego basenu.

a = 15 m
b= 10m
h = 14dm= 1,4 m

V = a*b*c
V = 15*10*1,4m^3
V = 210 m^3
7 2 7