Układ dwóch oporników połączonych szeregowo ma opór 25Ω. Jeden z oporników składowych ma opór 10Ω. Jaki opór będzie miał układ równolegle połączonych oporników.?
______________________________________________________________
Jaką wartość natężenia prądu I wskaże amperomierz A [załącznik poniżej], jeżeli amperomierz A₁ wskazuje I₁=2A, a wartości oporów poszczególnych oporników wynoszą R₁=5Ω i R₂=20Ω.?

2

Odpowiedzi

2010-01-03T16:19:53+01:00
Zad1
Układ szeregowy
Rc=R1+R2
25Ω=10Ω+R2
R2=15Ω
Układ równoległy
1/Rc=1/R1+1/R2
1/Rc=1/10+1/15
1/Rc=3/30+2/30
1/Rc=5/30
Rc=30/5=6Ω
Opór w układzie równoległym wynosi 6[Ω]

Sory ale nie mogę otworzyć załącznika
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T16:24:00+01:00
Zad. 1
Dane
Rc = 25 Ω w połączeniu równoległym
R1 = 10 Ω

Obliczyć
Rc = ? w połączeniu równoległym
R2 = ? w połączeniu szeregowym, następnie wykorzystujemy tą wartość w połączeniu równoległym

Wzory
Rc = R1 + R2 połączenie szeregowe

1/Rc = 1/R1 + 1/R2 połączenie równoległe

ROZWIĄZANIE
R2 = Rc – R1 R2 = 25 Ω – 10 Ω R2 = 15 Ω wartość drugiego opornika w połączeniu szeregowym

1/Rc = 1/R1 + 1/R2 Rc = (R1*R2)/(R1+R2) Rc =10*15/10+15
Rc =150/25 Rc = 6Ω

Odpowiedź
Układ oporników połączonych równolegle ma wartość 6Ω

Zad. 2
Dane
R1 = 5 Ω
R2 = 20 Ω
I1 = 2 A
Z warunków zadania wynika, że jest to połączenie równoległe wobec tego napięcie w obu rozgałęzieniach jak i w całym obwodzie ma wartość stałą
U = const
Obliczyć
I2 = ?
I = ?
U = ?

Wzory:
Aby obliczyć U korzystamy z prawa Ohma I = U/R
Po przekształceniu U = I ∙ R w naszym przypadku U = I1∙R1 U = 2A ∙ 5Ω
U = 10 V

Teraz obliczamy I2, korzystając z wzoru na prawo Ohma I2 =U/R2
I2 =10V/20Ω I2 = 0,5 A

Na koniec obliczamy natężenie prądu płynącego w całym obwodzie korzystając z prawa Kirchhoffa, które mówi, że w obwodzie równoległym:
Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła
Czyli
I = I1 + I2
I = 2A + 0,5 A
I = 2,5 A
Odpowiedź
Amperomierz A wskaże natężenie I = 2,5 A
1 5 1