Odpowiedzi

2010-01-03T15:10:26+01:00
Liczebnik jest odmienną częścią mowy określającą liczbę lub kolejność.
Niektóre liczebniki (np. główne, porządkowe) odmieniają się (przez przypadki i rodzaje).
Zwykle odpowiadają na pytania "ile?", "który z kolei?".


Rodzaje liczebników: główne (np. jeden, dwa, osiem, pięćdziesiąt sześć - czyli tak jakby liczby), porządkowe (np. pierwszy drugi [odpowiadają na pytanie 'który z kolei?'], ułamkowe (czyli ułamki, np. jedna piąta, sześć ósmych), zbiorowe (pytanie np. ile tu jest dzieci? np. siedmioro, ośmioro, piętnaścioro), mnożne (czyli że coś jest np. podwojone, potrojone itd.), wielokrotne (zazwyczaj kończą się na "-roć" np. trzykroć, stokroć).

Tyle powinnaś wiedzieć, są to podstawowe wiadomości o liczebnikach.
Najlepiej naucz się tego na pamięć.
1 5 1