1. Nie korzystając ze wzoru na gęstość i wiedząc że 1 m3 ma masę1,29 kg, oblicz masę powietrza wypełniającego pokój o objetości 25 m3.

2.wiemy że 1 cm3 wody ma masę 1g. Opisz ja odmierzyć 20 g. wody za pomocą mezurki z podziałką.

3. wykonując odpowiednie obliczenia , wyraź w kg/m3 gęstość złota równą 19,30g/cm3 .

4. wykonując odpowiednie obliczenia wyraź gęstość nafty równą 810 kg/m3 w gramach na centumetr sześcienny.

5.na wadze laboratoryjnej zważono menzurkę . Jej masa wynosi 0,25 kg. Do mezurki wlano 150 cm3 cieczy i ponownie zważono menzurkę. teraz masa jest równa o,388 kg.
• oblicz gęstość cieczy wlanej do mezurki;

6.Czesto w mowie potocznej mówimy " ołów jest cięższy od aluminium" lub "benzyna jest lżejsza niż woda". Uzasadnij dlaczego na lekjach fizyki taka odp. nei moze być uznana.

7. gęstość słońca jest 160 razy większa od gęstości wody. Srednia gęstości słonica jest równa gęstości słońca. Na tej podstawie sformułuj wniosek dotyczący budowy słońca.

______________
bardzo bym prosiła o pomoc.!
z góry dzięks.;*

1

Odpowiedzi

2009-09-19T09:01:25+02:00
Postaram sie odpowiedziec na postawione pytania:)
1. 1m^3= 1,29 kg >>>> 25 *1,29 = 32,2 kg
2. Jeżeli 1 cm 3 to 1 gram a menzurce jest odpowiednia skala
wówczas na skali naczynia musi się znajdować 20 cm^3 wody
3. 19,3 g/cm^3 >>>> to 19300 kg/m^3
4. 810 kg/ m^3 >>>> to 0,81 g/cm^3
5. m = 0,388 - 0,25 = 0,138 kg = 138 gram >>> to 0,92 g/ cm^3
6. mysle ze trzeba zajerzyć do tablic mat- fiz i samemu wyciągnac wnioski (temat gęstosci )
7. Sama gęstosc Słonca jest niejednorodna 160 x od gestosci Slonca to weilkosc średnia Inn gestosc jest w jadrze a inna fotosferze czy chromosferze. prawdopodobnie rdzeń jadra to gestosc 100 ton/m^3
102 3 102