Czy mógłby ktoś przetłumaczyć niemiecką cichą noc- jej pierwowzór. Bo wiadomo, że polska wersja różni sie od oryginału.

odpowiedzi prosze jak najszybciej

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar,
Holder Knabe mit lockigem Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh.

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem holdseligen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund',
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn,
Uns der Gnaden Fülle läßt sehn,
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß,
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kund gemacht;
Durch der Engel Halleluja
Tönt es laut von fern und nah';
Christ der Retter ist da,
Christ der Retter ist da!

2

Odpowiedzi

2010-01-03T15:42:08+01:00
Silent night, holy night!
Wszystko jest spokojne, wszystkie zegarki
Tylko najświętsze pary zaufania
Delikatny chłopak z kręconymi włosami,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night!
Syn Boży, O, jak się śmieje
Miłość od Twoje upodobanie usta
Od proponujemy Quake Shepherds '
Chrześcijańskiej, na twoje urodzenia,
Chrystusa, Twojego urodzenia!

Silent night, holy night!
Wychowany pokoju na świecie,
Od złotego nieba "wysokość
Widzimy pełni łaski
Jezus w ludzkiej postaci,
Jezus w ludzkiej postaci!

Silent night, holy night!
Jeżeli dziś wszystkie siły
Jego ojcowską miłość przelewa,
I uprzejmie, jak brat objął
Jezus, narodów świata,
Jezus, ludy świata!

Silent night, holy night!
Długie uważaliśmy,
Gdy Pan wolny od gniewu
W czasach Ojców urgrauer
Obiecał zapasowych całej ludzkości,
Obiecał zapasowych całej ludzkości!

Silent night, holy night!
Pasterz najpierw do wiadomości;
Poprzez Anioła Alleluja
Brzmi głośno z bliska i daleka ";
Chrystus Zbawiciel jest tu,
Chrystus Zbawiciel jest tutaj!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T16:20:48+01:00
Cicha noc, święta noc!
Wszystko śpi,
Tylko najświętsza para ufnie czuwa,
Delikatny chłopak z kręconymi włosami,
śpi w niebiańskim spokoju,
Śpi w niebiańskim spokoju.

Cicha noc, święta noc!
Syn Boży, O, jak się śmieje
z miłością z tobie upodobanych ust,
ratujący nas chrześcijan,
Chrześcijańskiej, na twoje urodzenia,
Chrystusa, Twojego urodzenia!

Cicha noc, święta noc!
Wychowany w pokoju na świecie,
Od złotego nieba wysokość
Widzimy pełni łaski
Jezus w ludzkiej postaci,
Jezus w ludzkiej postaci!

Cicha noc, święta noc!
Jeżeli dziś wszystkie siły
Jego ojcowską miłość przelewa,
I uprzejmie, jak brat objął
Jezus, narodów świata,
Jezus, ludy świata!

Cicha noc, święta noc!
Długie uważaliśmy,
Gdy Pan wolny od gniewu
W czasach Ojców
Obiecał zbawienie całej ludzkości,
Obiecał zbawienie całej ludzkości!

Cicha noc, święta noc!
Pasterz najpierw do wiadomości,
Poprzez Anioła Alleluja
Brzmi głośno z bliska i daleka,
Chrystus Zbawiciel jest tu,
Chrystus Zbawiciel jest tutaj!