Samolot leci po linii prostej z Radomia do Poznania. Pierwszą połowę drogi przebywa z prędkością V1=620 km/h, drugą zaś z prędkością V2=420 km/h. Jaka jest średnia prędkość samolotu na odcinku Radom - Poznań?
Prosze o obliczenia i najlepiej wyjaśnienie. trudno polapać się ze skróceniem wzoru,

3

Odpowiedzi

2010-01-03T15:28:45+01:00
Jeśli to jest ruch jednostajny prostoliniowy to wystarczy obliczyć średnia arytmetyczną prędkosci, czyli wyjdzie 520km/h.
3 2 3
2010-01-03T15:31:02+01:00
(V1+V2)/2

czyli:

(620+420)/2= 1040/2=520 km/h

wartośc średniej prędkości jest to prędkość obu odcinków podzielona przez ilość odcinków

mam nadzieję, że pomogłem :)
4 2 4
2010-01-03T15:43:50+01:00
V=s/[t₁+t₂]- prędkość średnia
t₁=½s/v₁
t₂=½s/v₂
t₁+t₂=½s/v₁+½s/v₂ -½s bierzemy przed nawias
t₁+t₂=½s(1/v₁+1/v₂)
t₁+t₂=½s([v₁+v₂]/v₁v₂)
v=s:½s([v₁+v₂]/v₁v₂) - s skracamy,a dzielenie przez ułamek jest mnożeniem przez jego odwrotność
v=2v₁v₂/[v₁+v₂]
v=[2×620 km/h×420 km/h]:1040km/h
v≈500km/h
3 5 3