Odpowiedzi

2010-01-03T15:40:33+01:00
Konstytucja kwietniowa- uchwalona z naruszeniem przepisów Konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji; odrzuciła zasadę zwierzchnictwa narodu, przyjmując Prezydentowi RP najwyższą i niepodzielną władzę państw. Miała charakter antydemokratyczny, była wyrazem faszyzujących tendencji rządzącego obozu sanacyjnego.
2010-01-03T16:26:07+01:00
Konstytucja Kwietniowa została uchwalona 23 marca 1935 roku była to konstytucja która w zasadniczy sposób pogwałciła swobody demokratyczne w Drugiej Rzeczpospolitej. Ograniczała bardzo władzę ustawodawczą Sejmu a dawała pierwszeństwo władzy wykonawczej tu w tym wypadku chodzi o władzę prezydencką Piłsudskiego.Jedyną jej wartością było zapewnienie sukcesji prezydenckiej i bardzo uwidaczniała autorytarny sposób sprawowania władzy przez Sanację i Piłsudskiego w państwie polskim.