1. Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 11. Jeśli na końcu tej liczby dopiszemy 7, to otrzymamy liczbę większą od danej o 511. Wyznacz tę liczbę dwucyfrową.

2. Sznurek o długości 2,8 m przecięto na trzy części, których długości są w stosunku 2:5:7. Oblicz długość każdej części, Sprawdź, czy najdłuższa część wystarczy do obwiązania pudełka w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 25, 18, 30 cm, jeśli mamy je przewiązać jednokrotnie wzdłuż ścian o najdłuższych wymiarach.

3. Dwóch studentów pojechało na wycieczkę rowerową. Pierwszego dnia pokonali 15% całej trasy, drugiego przejechali 1/3 pozostałej drogi. Trzeciego i czwartego dnia przejechali po 17/120 całej trasy, a piątego dnia przejechali ostatnie 34 km. Oblicz ile kilometrów studenci przejechali w ciągu pięciu dni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T15:36:04+01:00
Zadanie 1.
Liczba: xy
x + y = 11 => y = 11 - x
Liczba: xy7
100x + 10y + 7 = 10x + y + 511
90x + 9y = 504
90x + 9(11 - x) = 504
90x + 99 - 9x = 504
81x = 405
x = 5
y = 6

Ta liczba to 56.
Zadanie 2.
2,8m = 280 cm
280 / (2+5+7) = 280/14 = 20 cm - najmniejsza część sznurka
2*20cm : 5*20 : 7*20
40cm : 100 cm : 140 cm

2*30 cm+2*25 cm= 60cm + 50cm = 110 cm

140cm > 110cm
wystarczy sznurka na obwiązanie pudełka o tych wymiarach.Zadanie 3.
x −−− długość całej trasy w km 0,15*x + 0,85*x + 2*17120*x + 34 = x rozwiąż to równanie i podaj wartość x taka jest odp; x = 120 km


proszzzz ;**