Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T15:46:43+01:00
Hipokrates z Chios (V w. p.n.e.)


Hipokrates z Chios swoje dorosłe życie rozpoczął od zajmowania się handlem morskim,
jednak podczas jednej z podróży, poborcy z Bizancjum ograbili go ze wszystkich
pieniedzy.
Doszczętnie zrujnowany zajął się matematyką. Wstąpił do szkoły pitagorejskiej,
gdzie został matematykiem. To on wymyślił
rozumowanie poprzez sprowadzanie do absurdu!. Rozumowanie takie pozwala
ustalić prawdziwość twierdzenia, udowadniając, że twierdzenie przeciwne prowadzi
do absurdu.


Hipokrates z Chios rozpatrywał sierpy księżyca i wykonał kwadraturę księżyców.
Była to pierwsza kwadratura figury krzywoliniowej.


Sprowadził rozwiązanie problemu podwojenia sześcianu (problem delijski)
do znalezienia podwójnej średniej proporcjonalnej takich dwóch
liczb x i y, że dla dowolnych liczb a i b
zachodzi:

a
x

=

x
y

=

y
b

Hipokrates z Chios był autorem pierwszego podręcznika z geometrii -
Stoicheia czyli Elementy. Dzieło to jednak zaginęło.

W latach ok. 450 - 420 p.n.e. działał w Atenach, gdzie
otworzył szkołę geometrii. Nauczał w niej za opłatą za co został wygnany ze
szkoły pitagorejskie