1
1 ciało..............-nie ciecz i nie gaz
2imię Newtona ............
3 jeden z rodzajów oddziaływań(masz z nim często do czynienia przy czesaniu się)..............
4 połowa z połowy ............
5Ciała stałe mające budowę krystaliczną ..............
6dynamiczny skutek działania siły ..
7 z jej roztworu możesz uzyskać piękne kryształy...........
8 przyzad który służy do pomiaru temperatury.....
9najmniejsza cześć pierwiastka chemicznego ......
10 woda w stanie stałym.........
11 może być cieplny i elektryczny.....
12 substancja niebędąca ani gazem ani ciałem stałym .......
13 źródło oddziaływania grawitacyjnego .......
14jednostka siły.........
15 główny składnik powietrza ......


2Właściwości mechaniczne ciał stałych
a ciało sprężyste np.....................,pod działaniem siły ...........swój kształt a po ustąpieniu jej działania ...........
b ciało plastyczne np.....................,pod działaniem siły ...........swój kształt a po ustąpieniu jej działania ...........
ciało kruche np.....................,pod działaniem siły ...........swój kształt a po ustąpieniu jej działania ...........

3 które z właściwości ciał stałych wykorzystują dzieci przy opisanych czynnościach
a lepiąc figurki z plasteliny -.............
b rozciągając sprężynę -......................
c łamiąc suche gałązki na ognisko -..........
d kozłując piłką do koszykówki-........


4 prawda czy fałsz
a ciała stałe mają własny kształt ale nie maja określonej objętości
b wszystkie ciała stałe maja własny kształt i określoną objętość
c można zmniejszyć objętość ciała stałego ściskając go
d zmiana kształtu ciała stałego powoduje zmianę jego objętości


5 wpisz brakujące wyrazy
a gdy prędkość cząsteczek mała i odległość mała to wiadomo nam wszystkim ze to ciało ...............
b gdy odległość większa i cząsteczki tak się nie wlecze to zaraz rozpoznamy ze to ciało to .........
c a gdy odległość duza i cząsteczki pędza na czas wszyscy pewnie już zgadli to ciało to .........

2

Odpowiedzi

2010-01-03T16:01:28+01:00
1
1 stałe
2 Isaac
3 elektryzowanie
4
5 kryształ
6 np. zatrzymanie ciała
7 sól
8 termometr
9 atom
10 lód
11 prąd
12 ciecz
13
14 Niuton [N]
15 tlen


2Właściwości mechaniczne ciał stałych
a sprężyna,dynamicznej zmienia, ciało wraca do 'normalności'
b plastelina, statyczne, kształt plasteliny nie zmienia się
c

34 prawda czy fałsz
a fałsz
b prawda
c prawa
d fałsz


5 wpisz brakujące wyrazy
a stałe
b ciecz
c gaz
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T16:12:48+01:00
1.
1) stałe
2)Isaac
3)elektromagnetyczne
4)ćwierć, jedna czwarta,¼
5)większość tak
6)Skutki działania sił dzielimy na dwie grupy:
- zmiany stanu ruchu (skutki dynamiczne), np. zmiana prędkości lub kierunku ruchu, zatrzymanie ciała, czy wprawienie go w ruch.
- odkształcenie ciała (skutki statyczne), czyli zmiany wymiarów i/lub kszałtu ciała.
7)soli
8)termometr
9)atom
10)lód
11)prąd
12)ciecz
13)ziemia
14)niuton [N]
15)azot
3.
a) ciało plastyczne
b)ciało sprężyste
c)ciało kruche
d)ciało sprężyste
4.
a)fałsz
b)prawda
c)fałsz
d)prawda
5.
a)ciało stałe
b)ciecz
c)gaz
3 3 3