Odpowiedzi

2010-01-03T15:52:25+01:00
Cosα = ?

sinα = -3/5 <0
tgα = sinα/cosα > 0 i sinα < 0 => cosα < 0

sin²α + cos²α = 1 i cosα < 0
cosα = - √(1 - sin²α) = - √(1 - 9/25) = - √(16/25) = - 4/5

jeżeli czegoś z tego nie rozumiesz pisz na pw