Odpowiedzi

2010-01-03T18:51:21+01:00
Operacje pokojowe ONZ, działania ONZ na rzecz utrzymania pokoju lub zahamowania eskalacji konfliktu zbrojnego w danym regionie. Decyzja o podjęciu takich kroków musi wynikać z uchwały Zgromadzenia Ogólnego NZ, Rady Bezpieczeństwa lub z zalecenia Sekretarza Generalnego. Realizowane są przez siły zbrojne ONZ bądź przez misje obserwatorów pokojowych.
1 5 1