Ułóż odpowiednie układy równań.
1. suma 30% liczby x i 40% y jest równa 79, a 30% smy liczby x i y wynosi 66.
2. liczba o 10% mniejsza od liczby x jest o 3 większa od liczby y, a liczba o 10% większa odliczby y jest o 6 mniejsza od x.
3. liczba x tanowi 20% liczby y. Liczba o 20% mniejsza od x jest liczbą o 21 mniejsza od y.
4. liczba x jest o 10% większa od liczbyy. Liczba o 2 mniejsza od y stanowi 90% liczby x.

pilne ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • evle
  • Początkujący
2010-01-03T15:56:15+01:00
1. 0,3x+0,4y=79
0,3(x+y)=66

2. x-0,1x=y+3
y+0,1y=x-6

3. x=0,2y
x-0,2x=y-21

4. x=y-0,1y
y-2=0,9x
3 2 3