Jeden bok-=0,5 dm pole w dm kwadratowych 5 dm kwadratowych oblicz pole w cm kwadratowych i drugi bok

dlugość boków:1,5m i 2cm oblicz pole w cm kwadratowych i pole w dm kwadratowych

dlugosc bokow: 0,12 m i 3dm oblicz pole w cm kwadratowych i pole w dm kwadratowych

to jest wszystko prostokąt

zad.2
3,2 ha= ........m kwadratowego
300 a=............ha
20 000m kwadratowego=....ha
600 m kwadratowych=........a
20 ha=...........a
500 a =........m kwadratowego


prosze o rozwiązanie i pisanie numeru zadania. to jest sprawdz czy umiesz str.26 matematyka 6(geometria)

1

Odpowiedzi

2010-01-03T16:14:12+01:00
Zad.2.
3,2 ha=32000m²
300ar=3ha
20000m²=2ha
600m²=6ar
20ha=2000ar
500ar=50000m²

Zad.1.
a=0,5dm=5cm
P=5dm²
P=a×b
b=P/a
P=5dm²/0,5dm
P=10dm=100cm
P=5cm×100cm
P=500cm²

a=1,5m=15dm=150cm
b=2cm=0,2dm
P=a×b
P=150cm×2cm
P=300cm²
P=15dm×0,2dm
P=3dm²

a=0,12m=1,2dm=12cm
b=3dm=30cm
P=a×b
P=12cm×30cm
P=360cm²
P=1,2dm×3dm
P=3,6dm²