Odpowiedzi

2010-01-03T15:59:05+01:00
Modernizm (neoromantyzm, Młoda Polska)jest to ogół awangardowych kierunków artystyczno-literackich - klimat światopoglądowy, nastawienia filozoficzne i postawy życiowe na przełomie XIX i XX wieku - będące wyrazem sprzeciwu wobec pozytywistycznego realizmu. Został wprowadzony w latach 90. przez krytyka wiedeńskiego H. Bahra. Pośród cech wspólnych modernizmu wymienia się: poczucie kryzysu kultury i cywilizacji, dekadentyzm, sprzeciw wobec tradycyjnej moralności mieszczańskiej, hasło "sztuka dla sztuki", styl życia tzw. cyganerii artystycznej.