Odpowiedzi

2010-01-03T16:00:08+01:00
Samochód przejechał drogę s₁= 10 km z prędkością v₁= 20 km/h i drogę s₂= 60 km z prędkością v₂= 40 km/h. Oblicz średnią prędkość samochodu w całej trasie.
t₁=10km/20km/h=0,5h
t₂=60km/40km/h=1,5h
v średnia=(10km+60km)/(0,5h+1,5h)=70km/2h=35km/h
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T16:02:46+01:00
V=s/t
s=s₁+s₂
s=70km
t=t₁+t₂
t₁=s₁/v₁
t₁=10 km/20 km/h
t₁=½h
t₂=s₂/v₂
t₂=60 km/40 km/h
t₂=3/2h
t=2h
v=70km/2h
v=35km/h