Przetłumaczyć zdania na język angielski.

1-Czy zdajesz sobie sprawę że nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy by zakupić nowy samochód

2-O której godzinie możesz mnie odebrać

3-Ja nie spowodowałem tej kłótni !

4-to jest związane z próba dowiedzenia się przyczyny tej choroby

5-Nie mogę się oprzeć jego niebieskim oczom

6- powinienem rzucić moje wszystkie złe nawyki

7-czy poniedziałek ci pasuje

8-powinienem zamieścić ogłoszenie w gazecie zamiast narzekać

9-nie udało mi się być tam na czas ponieważ zepsuł mi się samochód

10-czy może pani rozważyć moje podanie jeszcze raz

11-Polecam nasze zniżki dla rodzin

12-wydaje się ze niema żadnej różnicy

13-czy musze się przesiadać

14-pojawiło się tylko 10 gości

15-nie krzywdź mnie!

16-otrzymałem wiele listów

17-nie jestem w stanie wymyślić dobrej wymówki

2

Odpowiedzi

2010-01-03T16:05:21+01:00
1-Czy zdajesz sobie sprawę że nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy by zakupić nowy samochód
Are you aware that we do not have enough money to buy a new car.

2-O której godzinie możesz mnie odebrać
What time can I pick up

3-Ja nie spowodowałem tej kłótni !
I have not caused this quarrel?

4-to jest związane z próba dowiedzenia się przyczyny tej choroby
is associated with an attempt to prove the cause of this disease

5-Nie mogę się oprzeć jego niebieskim oczom
I can not resist his blue eyes

6- powinienem rzucić moje wszystkie złe nawyki
Should I throw all my bad habits

7-czy poniedziałek ci pasuje
if you match Monday

8-powinienem zamieścić ogłoszenie w gazecie zamiast narzekać
I should place an advert in a newspaper instead of complaining

9-nie udało mi się być tam na czas ponieważ zepsuł mi się samochód
I was not able to be there on time because my car broke down

10-czy może pani rozważyć moje podanie jeszcze raz
if you can consider my application again

11-Polecam nasze zniżki dla rodzin
I recommend our discounts for families

12-wydaje się ze niema żadnej różnicy
seems to be no difference in the silent

13-czy musze się przesiadać
Do I have to change trains

14-pojawiło się tylko 10 gości
appeared only 10 guests

15-nie krzywdź mnie!
do not hurt me!

16-otrzymałem wiele listów
I received many letters

17-nie jestem w stanie wymyślić dobrej wymówki
I can not think of a good excuse
2010-01-03T16:06:31+01:00
1. If you pass case that buy new car a lot money not mum < have > sufficiently

2. You can get back me about which hour

3.I has not caused I this wrangle!

4.It is related reasons of these diseases with attempt of informing

5. I can not resist blue eyes

6. I should throw my all bad habits

7. If monday adjust it

8. I should place announcement complain in newspaper instead of

9. There be on time not imitate me as car has spoiled me

10. if you can consider my application again

11. I recommend our discounts for families

12. seems to be no difference in the silent

13. Do I have to change trains

14. appeared only 10 guests

15. do not hurt me!

16. received many letters

17.I can not think of a good excuse