Odpowiedzi

2009-04-02T17:03:58+02:00
P=π r l
a-bok trojkata
r-promien podstawy
l - tworzaca,
Tworzaca bedzie bokiem trojkata rownobczonego, a promien polową jego podstawy-narysuj to zobaczysz to
l=6cm
r=a/2=3cm
P=6*3* π cm^2=18cm^2
2009-04-02T17:05:33+02:00
L = 6 cm
r = 3 cm

Pc = πr² + πrl = π (3cm)² + π * 6 cm * 3 cm = 9πcm² + 18πcm² = 27πcm²