Odpowiedzi

2010-01-03T16:18:58+01:00
2KOH+Cu(SO₄)₂→Cu(OH)₂ +2KSO₄

zasada wapniowa+ fosforan glinu:
3Ca(OH)₂+2AlPO₄→2Al(OH)₃+Ca₃(PO₄)₂
2010-01-03T16:26:01+01:00
3Ca(OH)₂ + 2AlPO₄ - 2Al(OH)₃ + Ca₃(PO₄)₂