Odpowiedzi

2010-01-03T18:44:10+01:00
Operacje pokojowe określa się przedsięwzięcia podejmowane przez Narody Zjednoczone dla utrzymania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa na obszarze konfliktów międzynarodowych. Były podejmowane jako praktyczne rozwiązania ad hoć w sytuacjach, kiedy brak jednomyślności stałych członków Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych uniemożliwiał podjecie w przewidzianych w rozdz. VII Karty Narodów Zjednoczonych działań w razie ataku agresji. Pogląd o użyteczności operacji pokojowych w określonych warunkach jest powszechnie przyjęty wśród państw członkowskich Narodów Zjednoczonych. Należy zatem uznać, że obecnie istnieje wyraźny (consens) co do prawa Narodów Zjednoczonych do podejmowania operacji pokojowych oraz co do tego, że ich podstawą są szerokie kompetencje przyznane Narodom Zjednoczonym, a zwłaszcza Radzie Bezpieczeństwa, w działaniu na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Można podzielić je na :
misje obserwacyjne - misje międzynarodowe, które składają się w większości z nieuzbrojonych oficerów
operacje pokojowe w ścisłym znaczeniu, obejmujące lekko uzbrojone oddziały piechoty z koniecznymi elementami wsparcia logistycznego.
Pierwszą operację pokojową w historii Narodów Zjednoczonych rozpoczęto w czerwcu 1948 r. w Palestynie. Trwa ona do dziś, przy czym pod wpływem zmieniających się okoliczności jej mandat był wielokrotnie modyfikowanyTakie cos miałam w zeszycie z tamtego roku mysle ze sie przyda :))
1 5 1