1. Po obu stronach drogi o długości 1,5km ułożono krawężnik z jednakowych elementów, każdy o długości 75cm. Ile takich elementów użyto ?

2. Jacek obliczył, że odległość 100m przeszedł w ciągu 50 sekund. Jaka odległość pokonałby Jacek, gdyby mógł iść w tym samym tempie przez 2,5 godziny?
Ile czasu potrzebuje Jacek, aby przejść w tym tempie 2km?

3. Pan Gżegżółka odkupił od pani Kociubińskiej działkę o powierzchni 6 ar. Zapłacił za nią 14400zł. Ile kosztował 1m² tej działki?

4. Akwarium w kształcie prostopadłościanu o krawędziach długości 50cm, 30cm, 20cm jest wypełnione do połowy wodą. Ile waży woda w akwarium?
O ile cm podniesie się poziom wody w akwarium, gdy dolejemy 3 litry wody?
Ile wody należy dolać do tego akwarium, aby było wypełnione do ¾ wysokości? (1 litr waży 1kg)

Bardzo proszę o dokładne obliczenia. Jeśli nie dacie rady wszystkich to przynajmniej kilka. Z góry dziękuję !!!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T16:21:41+01:00
Zad.1
1 km = 1000m = 100 000cm
2 * 1,5km = 3km = 300 000cm

300 000 : 75 = 4 000

odp: Użyto 4 000 takich elementów.

zad.2
100 m przeszedł w 50s
100 m : 50s = 2m/s [tyle metrów pokonuje na sekundę]

Jaką odległość pokonałby Jacek,gdyby mógł iść w tym samym tempie przez 2,5 godziny?

2,5 h = 150 min = 9000 sekund
9000s * 2m/s = 18000m

Odp.Jacek pokonałby 18000m.

Ile czasu potrzebuje Jacek,aby przejść w tym tempie 2 km?

2 km = 2000 m
2000 m : 2 m/s = 1000s

Odp. Jacek potrzebuje 1000s.

zad.3.
6a=600m2
14400zł :600=24zł
Odp. 1m kwadratowy tej działki kosztuje 24zł.

zad.4.
a) v=50*30*20=30000cm³=30l
30l:2=15l
15l waży ok 15kg
b) 15l=15dm³
15dm³=5dm*3dm*1dm
18dm³=5dm*3dm*x
x=18dm³:15dm²
x=1,2dm
1,2dm-1dm=0,2dm=20cm
woda podniesie się o 20 cm
c) ¾ z 20cm = 15cm
v=50*30*15=22500cm³=22,5l
22,5l-15l=7,5l
należy dolać 7,5l

Ale niejestem pewa czy dobrze:)

2010-01-03T16:41:36+01:00
1) 1km=1000m=100000cm; 1,5km=1500m=150000cm
jeden krawęznik to 75cm
ułożono 150000cm:75cm=2000krawęzników na jedną stronę to 4000 na dwie

2) 100m w ciagu 50 sekund to 1 m przechodzi w 2 sekundy bo
V=s:t V=100m:50sek V=2m/s

1 godzina to 60 minut to 3600sekund
2,5 godziny to 2,5x3600 sekund =9000sekund
s=Vxt to s-droga=V razy 9000 sek
s=2x9000
s=18000m to jest 18km
s=Vxt
2000m=2m/sxt
t=s/V to t=2000/2 to t=1000 sekund


3) 1 ar to 100metrów ² 6 ar=600metrów²
14400:600=24zł za m²

4) objętość akwarium to 50cm x 30cm x 20cm=30000cm³
1000cm³=1 litr
30000cm³:1000cm³=30l a1l wody to 1 kg to woda waży 30kg gdyby napełniono do pełna a do połowy to podziel przez 2czyli 15 kg
2010-01-03T16:53:05+01:00
1. 1,5km = 150000cm
150000cm : 75cm = 2000

2000 x 2 = 4000 <--- odpowiedź

2. 100m - 50sek
2,5godz. - 150min
150min - 9000sek
9000sek : 50sek = 180
180 x 100 = 18000m = 18km < --- 1 pytanie

2km - 2000m
2000m : 100m = 20
20 x 50sek = 1000sek = 16min 40sek <--- 2 pytanie


3.
6ar = 600m²
14400 : 600 = 24
24zł = 1m²

4.
Objętość akwarium:
50cm x 30cm x 20cm = 30000cm³
30000cm³ : 2 = 15000cm³
1l = 1000cm³
15l : 1l = 15kg <--- tyle waży woda
Po dolaniu:
15000cm³ + 3000cm³ = 18000cm³
1500cm³ - 1cm
3000cm³ - 2cm <--- tyle się podniesie

¼ = 7500cm³
¾ = 22500cm³
22500cm³ - 15000cm³ = 7500cm³

Odp. Trzeba dolać 7,5l wody czyli 7500cm³ żeby było wypełnione ¾ akwarium.