Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T16:32:12+02:00
Początkowo także „osiadły” tryb życia zmuszał do opuszczenia dotychczasowych
siedlisk i przenoszenia się na inne obszary. Zawsze głównym motywem
zmiany miejsca było poszukiwanie lepszych warunków życia i polepszanie
swojego bytu. Wmomencie, gdy na jakimś obszarze znajdowało się za dużo
ludzi, aby móc egzystować, aby starczyło pożywienia, część z nich przenosiła
się na obszary mniej zaludnione, bogatsze w pożywienie. Tak więc jakość
bytu była istotnym czynnikiem w zmianie miejsca pobytu i inspirowała wędrówki
ludów.
10 4 10