Uzupełnij zdania.
Najstarszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie ................................................................. W wyniku

działalności lądolodu powstały takie formy jak: ..................................................., ..............................................

i ......................................................................... Krajobraz charakteryzujący się dobrze zachowanymi formami

polodowcowymi to krajobraz ................................................. Występuje on w ........................................ części

Polski. Na obszarze Żuław Wiślanych występują urodzajne gleby – ...................................................................

Najpopularniejszą glebą strefową w Polsce, powstałą na piaskach i żwirach, jest ..............................................

Najmłodszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie .............................................................. W wyniku

działalności wód polodowcowych powstały takie formy jak: ..................................., .........................................

i ..................................................... Krajobraz, w którym formy pozostawione przez lądolód są słabo widoczne

nazywamy krajobrazem ..................................................... Występuje on w ............................................. części

Polski. Żyzna gleba o dużej miąższości próchnicy, powstająca na lessach to ....................................... Rędziny

to gleby żyzne, lecz trudne w uprawie. Powstają na skałach .............................................................................. .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T17:24:09+01:00
1) zlodowacenie południowopolskie(Sanu)
2)cyrki polodowcowe, doliny U-kształtne i sandry
3)krajobraz młodo glacjalny
4)w północnej lub pólnocno-zachodniej części Polski(nie wiem dokłanie)
5)mady
6)rdzawe i bielicowe
7)północnopolskie
8)kemy, ozy i jeziora rynnowe
9)krajobrazem staroglacjalnym
10)występuje na nizinach środkowopolskich
11)czarnoziemy
12)na skałach wapiennych

NA 100% NIE JESTEM PEWNA WSZYSTKICH ODP

2 4 2
2010-01-03T19:03:33+01:00
Najstarszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie południowopolskie. Krajobraz charakteryzujący się dobrze zachowanymi formami
polodowcowymi to krajobraz nizinny Występuje on w północnej części Polski. Na obszarze Żuław Wiślanych występują urodzajne gleby – mady.
Najpopularniejszą glebą strefową w Polsce, powstałą na piaskach i żwirach, jest gleba bielicowa.
Najmłodszym zlodowaceniem w Polsce było zlodowacenie północnopolskie.