1)Jaką objętość zajmuje tlenek węgla IV otrzymany z rozkładu 6,2 gramów kwasu węglowego zawartego w jednym decymetrze sześciennym napoju gazowanego?
Gęstość tlenku węgla IV wynosi 1,98 grama na decymetr sześcienny.

2)Do 200 gram roztwory 5 % dosypano 50 gram soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu

3)Odprowadzono 100 gram wody z 300 gram 10 % roztworu. Oblicz stężenie procentowe roztworu

4)Typy reakcji chemicznych:
Uzgodnij powyższe równania reakcji chemicznych oraz określ ich typ

Fe plus O2 -> Fe2O3

Mg plus O2-> MgO

HgO -> Hg plus O2

Na plus H2O -> NaOh plus H2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T16:49:26+01:00
1)Jaką objętość zajmuje tlenek węgla IV otrzymany z rozkładu 6,2 gramów kwasu węglowego zawartego w jednym decymetrze sześciennym napoju gazowanego?
Gęstość tlenku węgla IV wynosi 1,98 grama na decymetr sześcienny.

H2CO3 > CO2+ H2O
1 mol H2CO3 ------ 1mol CO2
0,1 mola H2CO3 ------- x
x= 0,1 mola CO2

m= 6,2g
MH2CO3 = 2*1+12+3*16=2+12+48=62g/mol
n = m/M = 6,2/62=0,1 mola

d= 1,98g/dm³
MCO2 = 12+2*16=12+32=44g/mol
m = n*M = 0,1*44 = 4,4 g
V = m/d = 4,4/1,98=2,22dm³

2)Do 200 gram roztwory 5 % dosypano 50 gram soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu
mr I = 200g
Cp I = 5%
ms I = (Cp*mrI)/100% = (5*200)/100 = 10g

mr II = msI + mrI + msII = 10+200+50 = 260 g
ms II = 10+50 = 60g
Cp II= ms/mr * 100% =60/260 *100% = 23%

)Odprowadzono 100 gram wody z 300 gram 10 % roztworu. Oblicz stężenie procentowe roztworu
mw = 100g
mr I = 300g
Cp I = 10%
ms I = (mrI*Cp|)/100% = 300*10/100= 30g
mr II = mr I - mw = 300 -100 = 200
ms II = 30
Cp II = ms/mr * 100% = 30/200*100=15 %

ypy reakcji chemicznych:
Uzgodnij powyższe równania reakcji chemicznych oraz określ ich typ

4Fe plus3 O2 -> 2Fe2O3
reakcja syntezy (łaczenia)
2Mg plus O2->2 MgO
reakcja syntezy (łaczenia)
2HgO ->2 Hg plus O2
reakcja analizy ( rozkładu)
2Na plus 2H2O -> 2NaOh plus H2
reakcja wymiany