Zad 1. Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 od niej mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o 'n' bokach .
b)Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.


zad 2.Hurtownia odzieży zakupiła 12 jednakowych zimowych płaszczy i 15 jednakowych kurtek za łączną kwote 13 500 zł . Płaszcz był o 180 zł droższy niż kurtka. Oblicz cenę zakupu przez hurtownie płaszcza oraz cenę zakupu kurtki. zapisz wszystkie obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-01-03T16:23:18+01:00
Zad 1.
a)n*(n-3):2
b) 30*(30-3):2=30*27:2=405
zad 2.
x-cena kurtki
15x+12(x+180)=13 500
15x+12x+2160=13 500
27x=11340
x=420
420+180=600
kurtka kosztowała 420zł a płaszcz 600zł