Pan Piotr wpłacił 2000 zł do Banku "Fortuna", w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 6% w stosunku rocznym. Oblicz, ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich panu Piotrowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek w wysokości 19%. Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania ?

Proszę zróbcie mi to ... ;(

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T16:26:15+01:00
Kapitał=2000 zł
Oprocentowanie=6%rocznie
Odsetki =2000*6%=2000*0,06==120 zł
wypłacone dla P.Piotra=120-120+19%=120-120*0,19=120-22,8=97,2zł
stan po roku po odjeciu podatku=2000+97,2=2097,2 zł
2010-01-03T16:27:02+01:00
2000 zł --- 100%
x zl ---- 6%

x= 120 zł - odsetki przed pobraniem podatku


120 zl --- 100%
x ----- 19 %

x= 22,8 zl - kwota pobrana ( podatek)

120 zl - 22,8 zl = 97,2 zl - kwota jaka otrzyma 2000 + 97.2 zl = 2097.2 zl