Zad.1.

Uzupełnij rownania reakcji otrzymywania soli przez dzialanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu

ZnO + HBr -> ..... + ..........
.......... + .......... -> FeS + ...........
............. + ............. -> KNO3 + ..........
............. + ........... -> Na2SO4 + ............
Cr2O3 + H3PO4 -> .............. + ...............
.............. + ................ -> Mn3(PO4)2 + ..........

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T17:14:22+01:00
ZnO + 2HBr -> ZnBr2..... + .....H2O.....
....FeO...... + .......H2S... -> FeS + ....H2O.......
...K2O.......... + .....2.HNO3....... ->2 KNO3 + .........H2O


..Na2O........... + ...H2SO4........ -> Na2SO4 + ......H2O......
Cr2O3 +2 H3PO4 -> ...2CrPO4........... + ....3.H2O..........
..........3.MnO... + ......2.H3PO4......... -> Mn3(PO4)2 + .....3.H2O....






























































































2010-01-03T17:38:33+01:00
A) ZnO + 2HBr ----> ZnBr2 + H2O
b) FeO + H2S -----> FeS + H2O
c) K2O + 2HNO3 ----> 2KNO3 + H2O
d) Na2O + H2SO4 ----> Na2SO4 + H2O
e) Cr2O3 + 2H3PO4 ----> 2CrPO4 + 3H2O
f) 3MnO + 2H3PO4 ----> Mn3(PO4)2 + 3H2O