1.Połącz nazwy protistów z odpowiednimi elementami ich budowy.

1)pantofelek
2)euglena
3)ameba

a)wici
b)nibynóżki
c)rzęski
d)plecha


2.Wymień nazwy organizmów jednokomórkowych

pantofelek,zarodziec,okrzemka,morszczyn,euglena,świdrowiec, ameba


3.Wyjaśnij, dlaczego samożywne protisty są nazywane organizmami pionierskimi


4.Uzupełnij zdania,zamiast liter wpisać słowo.

Proces oddychania dostarcza bakteriom ...a)... niezbędnej do życia.Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać tlenowo, jak i ...b)... .Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału ...c)... .Bakterie oddychające w ten sposób są prze człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji ...d)... , ...e)... i ...f)... . Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i ...g)... . Bakterie ...h)... czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby.Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają ...i)... .

2

Odpowiedzi

2010-01-03T16:35:27+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. pantofelek- rzęski
euglena-wici
ameba- nibynóżki
2. jednokomórkowe to: pantofelek, zarodziec, okrzemka, euglena, świdrowiec, ameba
3. Protisty samożywne są nazywane organizmami pionierskimi, ponieważ jako pierwsze pojawiają się w nowo powstałych zbiornikach wodnych.
4.a/ energii
b/ beztlenowo
c/ tlenu
d/ serów
e/ kefirów
f/ jogurtów
g/ cudzożywne
h/ saprofityczne
i/ fotosyntezę
138 4 138
2010-01-03T19:48:56+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. 1 c
2 a
3 b
2.zarodziec,okrzemka,euglena,świdrowiec
3.Samożywne protisty nazywane są organizmami pionerskimi ponieważ są przystosowaneso żcia w środowisku wilogtnym jaki i bardzo suchym.
4.a)energi
b)beztlenowo

c)tlenu
d) serów
e)kefirów
f)jogurtów
g)cudzożywne
h)cudzożywne
i)fotosyntezę
44 4 44