Zad. 1
Wyrażenia (x-√3)²-2(x-√3)(x+√3)+(x+√3)² jest równe :
A. 6 B. 4x²+12 C. 12 D. 0

Zad.2 Wyrażenie (2a-3)²-(2a+3)² po przekształceniu ma postać :
A. 18 B. -24a C. 0 D. -18

Proszę również o obliczenia do tych zadań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T16:42:12+01:00
Zad 1
x² -2√3x +3 - 2(x²-3)+ x²+2√3x +3= 2x² + 6 -2x²+6=12

Zad 2
4a²-12a+9 - (4a²+12a+9)= 4a² -12a + 9 - 4a² - 12a -9=-24a