Mały tłok maszyny hydraulicznej o powierzchni 10 cm kwadratowych pod dzialaniem sily o wartości 200 N przesunął się o 16 cm. O ile przesunął się duży tłok o powierzni 40 cm kwadratowych i ile wynosiła wartość siły jego działania ?

proszę o wszystkie oblicznia

potrzebuje tego na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-18T18:02:40+02:00
F₁/S₁=F₂/S₂ równowaga ciśnień w prasie hydraulicznej
S₂=40cm²
S₁=10cm²
F₁=200N
h₁=16cm
F₂=F₁S₂/S₁ z pierwszego wzoru
F₂=200×40/10
F₂=800N
W=F₁×h₁ wzór na pracę
W=200×0,16=32J
h₂=W/F₂
h₂=32/800=4cm